GDZIE KUPIĆ
lista zakupówTwoja lista produktów (0)

Ze względu na produkcyjny charakter działalności spółka Elita koncentruje się na prowadzeniu biznesu w sposób jak najmniej szkodliwy dla środowiska.

Znaczącymi obszarami z punktu widzenia ochrony środowiska są:

  1. odpady stałe i płynne
  2. pobór wody i ścieki odprowadzane do  gruntu
  3. emisja zanieczyszczeń do atmosfery
  4. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa