lista zakupówTwoja lista produktów (0)

Zakład posiada aktualną decyzję na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza Nr OŚ – II – 7644/2/05 z dnia 27.01.2006 r. obowiązującą do 28.02.2016 r.

 Raz w roku należy wykonuje pomiary emisji określone w decyzji o dopuszczalnej emisji. Wyniki przesyła do Starostwa Powiatowego i WIOŚ w Gdańsku.

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa