GDZIE KUPIĆ
lista zakupówTwoja lista produktów (0)

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian są naliczane dwa razy w roku (w styczniu za II półrocze, w lipcu za I półrocze) na podstawie kart charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz rzeczywistego zużycia:

  1. paliw w kotłowni
  2. paliw zużytych przez samochody
  3. farb, lakierów i rozpuszczalników
  4. zużycia wody
  5. odprowadzenia ścieków
  6. opłaty za wody opadowe

Wykres 7: Opłaty ekologiczne spółki Elita za okres 2005 – 2007

#-oplaty

 

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa