lista zakupówTwoja lista produktów (0)

Elita Sp. z o.o. od początku swojego istnienia prowadzi akcje dobroczynne oraz wspiera instytucje kulturalno – oświatowe. Dzięki takim przedsięwzięciom umacnia się wizerunek firmy, która nie tylko dba o swoich Klientów.

Firma „Elita” wpisała się w kulturę lokalną poprzez zaangażowanie w działalność społeczną  wspierając zarówno finansowo, jak i rzeczowo wiele inicjatyw społecznych. Nasze wysiłki zostały zauważone i nagrodzone:

 1. w 2001 roku, w VII edycji konkursu otrzymaliśmy wyróżnienie „PRACODAWCA-ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” w kategorii od 51 do 250 pracowników.
 2. tytuł SZTUMSKA FIRMA ROKU otrzymaliśmy trzykrotnie w latach: 2002, 2003 i 2004.
 3. w IV edycji rankingu GAZELE BIZNESU ogłoszonej przez „Puls Biznesu” kategorii małych i średnich firm zajęliśmy 18 miejsce w województwie pomorskim i 330 w kraju.

Elita wspiera finansowo, najczęściej w formie darowizny, działania służące rozwoju kultury i sportu, działalność charytatywną. W większości przypadków są to projekty lub przedsięwzięcia realizowane wspólnie z organizacjami społecznymi specjalizującymi się w danej dziedzinie.

Na szczególną uwagę zasługują następujące akcje charytatywne przeprowadzone przez spółkę Elita: 

 1. 2006 roku:

   

  1. Sponsoring na rzecz Komendy Policji w Sztumie – sfinansowanie zakupu sztandaru
  2. Sponsoring Dnia Dziecka na rzecz Szkoły Podstawowej w Piekle
  3. Pomoc finansowa dla Towarzystwa Rozwoju Dzierzgonia
  4. Pomoc finansowa dla Klubu Sportowego Victoria Sztum

    

   1. Darowizna mebli łazienkowych na rzecz domu dla bezdomnych Stowarzyszenie AGAPE
   2. Darowizna mebli łazienkowych na rzecz Sołtysa w Piekle
   3. Sponsoring Wigilii dla Samotnych Par organizowanej przez Starostwo w Sztumie
   4. Pomoc finansowa akcji „Karta Dobroczynna Centrum Zdrowia Dziecka”
   5. Sponsoring stypendiów dla uczniów gimnazjum oraz szkół w ramach programu „Równe szanse” dofinansowane przez fundację im. S. Batorego w Warszawie
   6. Sponsoring XIII Zlotu Miłośników Garbusów w Sztumie
 2. 2007 roku:

   

  1. Sponsoring IV Balu Charytatywnego na rzecz Starostwa w Sztumie (dochód przeznaczony na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu sztumskiego)
  2. Pomoc finansowa na rzecz Klubu Sportowego ZANTYR Sztum – biegi przełajowe
  3. Sponsoring szkolnej wycieczki na rzecz Szkoły Podstawowej w Piekle
  4. Sponsoring Promocji Medialnej Starostwa w Sztumie
  5. Darowizna mebli na rzecz Hospicjum w Sztumie
  6. Zakup map dla Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich
  7. Darowizna mebli na rzecz SPZOZ w Sztumie
  8. Darowizna mebli na rzecz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku
  9. Darowizna mebli na rzecz Stowarzyszenia Osób Bezdomnych FIDES
  10. Pomoc finansowa dla Sztumskiego Centrum Kultury
  11. Sponsoring XIV Zlotu Miłośników Garbusów w Sztumie

 

 

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa