GDZIE KUPIĆ
lista zakupówTwoja lista produktów (0)

Wykres 8: Zatrudnienie w Elita Sp. z o.o. w latach 2003 – 2007 w pełnych etatach

#-zatrudnienie

Na wykresie przedstawiono rozwój zatrudnienia w Elita Sp. z o.o., począwszy od 2003 roku. Jak widać w 2007 roku wystąpił dynamiczny przyrost zatrudnienia.

 

Ze względu na produkcyjny charakter przedsiębiorstwa większość zatrudnionych stanowią mężczyźni, bo ponad 60%.

 

Wykres 9: Struktura zatrudnienia według płci

#-odpowiedzialnosc

Natomiast jeśli chodzi o kadrę menadżerską najwyższego szczebla, to odsetek kobiet wyniósł 31,25%.

 

Wykres 10: Struktura kadry menadżerskiej według płci

#-kadra-menadzerska

 Pracownicy firmy Elita są doświadczonymi osobami, bowiem 33% stanowią pracownicy w wieku powyżej 45 lat i 23% do 45 lat. Spółka w swoich strukturach również stawia na młode energiczne osoby, zatrudniając prawie połowę (44%) pracowników w wieku do 35 lat.

 

Wykres 11: Struktura zatrudnienia w Elita Sp. z o.o. według wieku

#-struktura-zatrudnienia

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa