GDZIE KUPIĆ
lista zakupówTwoja lista produktów (0)

Wartość zasobów ludzkich jest obszarem, na którym konkurencja między firmami coraz bardziej rośnie. Mając tego świadomość, Elia Sp. z o.o. prowadzi politykę personalną, której celem jest pozyskanie, utrzymanie i rozwój utalentowanych pracowników o kompetencjach odpowiadających bieżącym i przyszłym potrzebom.

Zależy nam na sukcesie pracowników. Wspieramy naszych pracowników. Chcemy, aby właśnie w Elita Sp. z o.o. znaleźli swój sposób na rozwój i zawodowy sukces.

Jesteśmy  cenionym pracodawcą zarówno w branży meblarskiej, jak i wśród lokalnych dużych firm międzynarodowych. Tworzymy konkurencyjne warunki pracy dla wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników. Bardzo ważne jest dla nas, aby każdy pracownik mógł realizować się w pracy oraz aby miał poczucie, że jest darzony zaufaniem i uznaniem. Dlatego stwarzamy pracownikom takie warunki, aby mogli podnosić swoje kwalifikacje i osiągnąć sukces.

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa