lista zakupówTwoja lista produktów (0)

 Elita Sp. z o.o. przykłada do działalności szkoleniowej bardzo dużą wagę, gdyż podnoszenie kwalifikacji pracowników to jeden z kluczowych czynników rozwoju organizacji. Dla wszystkich zainteresowanych dostępne są różnego rodzaju szkolenia – zarówno wewnętrzne, jak i organizowane przez firmy zewnętrzne.

Wykres 12: Szkolenia w 2006 i 2007 roku

#-szkolenia

 

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa