lista zakupówTwoja lista produktów (0)

System premiowania pracowników jest uzależniony od osiągnięcia celów w zakresie zadowolenia klientów. Prowadzone są prace i analizy związane zarówno z poszukiwaniem nowych rozwiązań zwiększających zadowolenie klientów, jak i rozwojem istniejących. W ramach Programu Wzrostu Satysfakcji Klientów rozpoznawane są oczekiwania klientów, identyfikowane obszary wymagające poprawy oraz realizowane inicjatywy zmierzające do poprawy zadowolenia klientów.

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa