GDZIE KUPIĆ
lista zakupówTwoja lista produktów (0)

Mapa procesów jest graficznym zobrazowaniem kluczowych działań firmy, których realizacja prowadzi do tworzenia wartości dodanej dla klienta oraz buduje jego satysfakcję. Mapa przedstawia wzajemny układ, sekwencję oraz powiązania między procesami firmy, stanowiącymi dla niej źródło zysku.

 

#-mapa-procesow

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa