GDZIE KUPIĆ
lista zakupówTwoja lista produktów (0)

Firma Elita Sp. z o.o. jest producentem wysokiej klasy mebli łazienkowych oraz dystrybutorem innego wyposażenia łazienek na terenie kraju i za granicą.

Elita Sp. z o.o. posiada głęboką świadomość, że celem działania firmy jest nie tylko i wyłącznie zysk, ale wymiar społeczny prowadzonego biznesu, wartość firmy i wrażliwość na potrzeby otoczenia społecznego. Kierując się ekonomiczną racjonalnością, dąży jednocześnie do tego, by prowadzić biznes według przejrzystych zasad, być uczciwym, lojalnym partnerem, wspierać rozwój społeczny i kulturalny. Zaangażowanie społeczne wzmacnia więzi z otoczeniem, pomaga kreować przyjazny wizerunek firmy, a tym samym zwiększa szanse pozytywnego postrzegania przez klientów i inwestorów.

W dzisiejszym świecie biznesu jest to coraz częściej konieczność. Nasza firma jest w pełni świadoma, że nie wystarczy już przy prowadzeniu firmy wypełnienie wszystkich prawnych i formalnych wymagań. Obecnie oczekiwania to dobrowolne uwzględnianie w realizowanych strategiach rozwojowych interesu wszystkich stron, czyli inaczej mówiąc wybór takich rozwiązań biznesowych, które są korzystne nie tylko dla firmy, ale i dla całego jej otoczenia, pracowników oraz społeczności i środowiska, w którym działa.

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa