GDZIE KUPIĆ
lista zakupówYour products list (0)

Raport Społecznej Odpowiedzialności, czyli przegląd działań spółki Elita z zakresu społecznej odpowiedzialności, jest pierwszą naszą publikacją tego typu, rodzajem sprawozdania z tego, jak realizujemy ideę odpowiedzialności za środowisko, pracowników, prawa konsumentów i otoczenie społeczne. Publikacja ta obejmuje okres od 2006  do 2007 roku.

Publikację tę traktujemy jako jedną z form dialogu z naszymi interesariuszami. To założenie przyświecało nam podczas jej opracowywania. W poszczególnych rozdziałach pokazaliśmy, jak rozumiemy swoją odpowiedzialność na każdym etapie działania przedsiębiorstwa, jak jest ona wpisywana w sposób funkcjonowania firmy, a jakie inicjatywy podejmujemy dodatkowo.

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa